Workshops

Anouk Damen

Volbewust - Een kennismaking met Mindfulness

Anouk Damen van VolBewust is coach, meditatietrainer en ex-inkoopconsultant. Met haar ervaring binnen het inkoopvak weet Anouk goed de vertaalslag te maken tussen de wereld van mindfulness én het werken als inkoopprofessional. Tijdens de workshop maken deelnemers op een frisse en toegankelijke wijze kennis met mindfulness. De workshop bestaat uit (wetenschappelijke) theorie en een paar korte mindfulness-oefeningen. Na de workshop hebben de deelnemers geleerd:

  • Wat mindfulness is;
  • Hoe mindfulness-meditatie werkt in je brein;
  • De voordelen van mindfulness zoals: stressverlaging en meer focus tijdens je werkdag.

Tot slot krijgen ze praktische tips mee om mindfulness tijdens hun (thuis)werkdag toe te passen.

volbewust
20181212 Peter portret kopie UWV

Peter Streefkerk - Contractmanagement anders bekeken

Contractmanagement, geen sexy of spannend onderwerp zou je zo denken. Toch mag contractmanagement zich verheugen in een groeiende belangstelling. Waarom staan we hierbij stil? Omdat het ontzettend belangrijk is voor de bedrijfsvoering van je bedrijf of organisatie. Hoe je contractmanagement opzet en organiseert gaan we in deze workshop niet behandelen. Dat lukt gewoon niet in de 45 minuten die we tot onze beschikking hebben. Wat we wel gaan doen is een aantal belangrijke gedragingen bekijken van zowel de contractmanager als de leverancier. Waar hebben een contractmanager en een leverancier wel of geen invloed op? Hoe gaan ze daar mee om? Zit een leverancier wel te wachten op iemand die hem of haar denkt te kunnen managen? En over de contractmanager zelf. Wat is dat eigenlijk voor iemand? Welke skills en ervaringen heeft deze persoon nodig om vooruitgang te kunnen boeken? Op welke manier kan de contractmanager invloed uitoefenen op ‘zijn’ leveranciers en wat kan hij of zij dan terugverwachten?

Hester Bruijn

Actos Talents - De essentie van Authentiek Persoonlijk Leiderschap

Een kennismaking met jouw drivers

In deze workshop staan we stil bij en word je je bewust van jouw ‘drivers’: generieke gedragspatronen die vaak in ons gezin van herkomst zijn ontstaan en waaruit kwaliteiten én valkuilen voortkomen. Deze bewustwording is het fundament voor Authentiek Persoonlijk Leiderschap en maakt ruimte voor persoonlijke groei, waardoor je effectiever bent in je studie, stage, werk en daarbuiten.

Sprekers: Hester Bruijn en Sylvia Hillen

Antje en JW

Provincie Noord-Holland - Ethisch inkopen; de achterkant van het gelijk

We hebben ze allemaal: opvattingen over wat deugt en wat niet deugt, wat mag, wat niet mag en wat moet. Kortom, de ethiek. De vraag is alleen: hoe lang hou je daaraan vast? Wanneer zeggen we: nu wordt het te gek, nu kan het niet meer, waar ligt de grens?

Deze workshop is een speurtocht naar de grenzen van die ethiek. Hoe consequent zijn we met onze principes, passen onze ethische normen op de opgaven waarmee we in het inkoop vak worden geconfronteerd?

Antje Truggelaar en Jan Willem Boom ondervragen inkopers over hun ethiek. Zij ondervragen op Socratische wijze, dat wil zeggen: niet om te winnen, niet om iemand in een hoek te drijven, maar om achter de waarheid te komen. De waarheid van de grens.

Aan de hand van verzonnen situaties of casuïstiek uit de praktijk, proberen zij er achter te komen waar de grenzen liggen en onder welke omstandigheden inkopers in conflict komen met hun eigen principes. Waar hebben we het eigenlijk over als het gaat om ethisch inkopen? Wie is er verantwoordelijk? Wat is de rol van inkopers? Wanneer doe je genoeg? Wanneer moet de wet wijken voor de moraal?

De achterkant van het gelijk van inkopers.

Sprekers: Jan Willem en Antje Truggelaar

Joan en Rudie

Dienst Testen - Crisisinkoop

De (on)mogelijkheden van inkopen tijdens een wereldwijde crisis.

Eind februari vorig jaar werd er gesproken over de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland. De wereld stond stil en de vraag om te kunnen testen op het virus nam stevig toe. Landelijk Consortium Hulpmiddelen - LABteam en het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCH-LAB en LCDK, later samengevoegd tot Dienst Testen) werden in het leven geroepen om deze hevige vraag van testcapaciteit te kunnen voldoen. Tijdens de workshop nemen we je mee in de (on)mogelijkheden van inkopen tijdens een wereldwijde crisis. We kijken naar de uitdagingen (en de daarbij behorende ontwikkeling als inkoopafdeling) tijdens de verschillende fases van de Corona-crisis.

Sprekers: Joan Kwakkel en Rudie van der Beek