Reorganisatie bij een ministerie

In2Talent in de praktijk

Onze inkooptalenten kunnen uw inkooporganisatie versterken als flexibele en multi-inzetbare tijdelijke kracht of specifiek door hun inzet op een project. Zoals een (Europese) aanbesteding of de implementatie van een nieuwe werkwijze. Onze ervaren inkoopprofessionals begeleiden en coachen onze jonge inkopers daarbij intensief.

Continuïteit behouden Een van onze opdrachtgevers, een ministerie, bevond zich middenin een reorganisatie, waarbij onder meer een Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) werd gevormd. Binnen de organisatie bestond veel onzekerheid, niet in het minst omdat veel medewerkers andere rollen zouden krijgen.

Het ministerie zocht naar ondersteuning om de continuïteit op de afdeling inkoop te behouden. Daarbij was het van belang de dienstverlening vanuit inkoop binnen het ministerie zo optimaal mogelijk te houden.

Resultaat en werkzaamheden

Resultaat In2Talent heeft het gebrek aan capaciteit snel en tegen lage kosten opgevangen. Onze jonge inkoopprofessional heeft de senior inkopers op de afdeling ontlast, zodat zij een meer coördinerende rol konden pakken.

Daarbij was ook veel aandacht voor het creëren van draagvlak bij interne opdrachtgevers. Onder meer door continu de doorvertaling te maken vanuit inkoop naar wat dat betekent voor de interne klant. Ook onze senior inkoopprofessionals zijn hier via onze jonge inkoper als coach bij betrokken geweest. De dienstverlening van de afdeling inkoop is op deze manier continu op een hoog niveau gebleven.

Concrete werkzaamheden 

Onze jonge inkoopprofessional heeft de inkooporganisatie van dit ministerie, met coaching van onze ervaren inkoopprofessionals, ondersteund door:

  • de senior inkopers te ontlasten
  • offertetrajecten uit te voeren, 
  • te helpen bij Europese aanbestedingen
  • draagvlak te creëren bij interne opdrachtgevers. 

Het capaciteitsgebrek is op deze manier goed opgevangen, met extra aandacht voor de onzekerheid bij de medewerkers vanwege de veranderingen. Door een uitgebreid dossier achter te laten is kennisoverdracht gegarandeerd.

Heb je vragen?

Neem direct contact op met Susan Ruiter via:

T. +31 (0)70 302 90 40
E. susan@in2talent.nl