Project X

Tijdens het ontwikkelprogramma van In2Talent staat groei centraal, zowel op vakinhoudelijk als op persoonlijk gebied. Om bij te dragen aan de structurele groei van onze In2Talenters is Project X in het leven geroepen. Hierbij werken In2Talenters op projectmatige wijze samen aan actuele inkoopthema's. Dit stimuleert onder andere hun vakinhoudelijke ontwikkeling. Daarnaast zijn de resultaten van de projecten een toegevoegde waarde voor de markt.

Rudie
Een In2Talenter vertelt...
Een In2Talenter vertelt...
Ik vind het als consultant belangrijk om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied en continu te blijven groeien. Daarom nemen we als consultants deel aan uitdagende inkoopprojecten naast ons dagelijkse werk bij een opdrachtgever. Dit jaar werken we onder andere aan thema’s als het organiseren van een inkoopcongres, het maken van inkoopvideo’s en het ontwikkelen van adviesrapporten. Een mooie bijkomstigheid van deze opzet is dat ik mijn collega consultants van In2Talent beter leer kennen, zodat de onderlinge band wordt versterkt.
Rudie van der Beek
Co Innovatie

Co-innovatie

Wist je dat 95% van de innovaties al mislukken voordat ze überhaupt gelanceerd worden? Dan zijn er ook nog talloze voorbeelden van gelanceerde innovaties die kant noch wal raken en uiteindelijk niet geconsumeerd worden. Er wordt erg veel tijd en geld door bedrijven in innovatie gestopt, en terecht, want blijven innoveren is essentieel voor je bestaansrecht als bedrijf, maar hoe zorg je ervoor dat jouw innovaties slagen? Wij geloven erin dat innovaties een hogere kans van slagen hebben wanneer ze samen met leveranciers en klanten ontwikkeld worden. Naar onze mening speelt de inkoopafdeling hier een essentiële rol, namelijk om leveranciers, klanten en de interne development afdeling samen te laten werken. Om meer kennis te vergaren over de wijze waarop inkopers een co-innovatie klimaat kunnen creëren, gaan wij gedurende een jaar onderzoek doen naar de wijze waarop een inkoper, door middel van co-innovatie, waarde kan creëren voor private organisaties.

Wilt u hier meer over weten? Mail dan naar Ruben Kester.

Ruben@In2Talent.nl
In2 Pro Gress

In2ProGress

Donderdag 12 mei 2022 wordt het allereerste inkoopcongres van In2Talent georganiseerd: In2ProGress – vooruitgang boeken door stil te staan. In2ProGress is een samenvoeging van “Procurement Congress” en staat daarnaast voor het boeken van vooruitgang. Het doel van het congres is om de kennis van In2Talenters naar buiten te brengen en de kennis uit het werkveld naar binnen te halen. Om dit te faciliteren worden er interessante sprekers uit het (inkoop)werkveld uitgenodigd die, in samenwerking met In2Talenters, workshops en presentaties zullen geven. Met het thema ‘vooruitgang boeken door stil te staan’ wordt er ook een brug geslagen naar persoonlijke ontwikkeling. Naast inkooponderwerpen, wordt er tijdens het congres ook aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap en bewustwording.

Wilt u hier meer over weten of wilt u een bijdrage leveren aan dit congres? Neem dan contact op met Christel Jongen.

Christel@In2Talent.nl
In2 Movies

In2Movies

In2Movies is een project waarbij animatievideo’s én vlogs worden gemaakt over actuele en inspirerende inkooponderwerpen. De onderwerpen die mogelijk worden verfilmd zijn o.a. circulaire inkoop en co-creatie. De doelstelling van In2Movies is het bijdragen aan het vakmanschap en de inhoudelijke kennis van onze inkoopconsultants, zodat zij het inkoopvak adequaat kunnen uitoefenen bij onze opdrachtgevers. Daarnaast dragen de video’s bij aan het vakmanschap van Inkopend Nederland. Het eindproduct is het beschikbaar stellen van een set aan video’s. Inkopend Nederland kan aan de hand van deze video’s hun expertise verder ontwikkelen en toepassen in de bedrijfsvoering.

Wilt u hier meer over weten? Mail dan naar Rudie van der Beek.

Rudie@In2Talent.nl
Excel Cursusafbeelding

Excel

Op welke manier kunnen we zorgen dat het werk van collega inkopers eenvoudiger en beter wordt? Bij het nadenken over veel ingezette vaardigheden en programma's kwamen wij uit bij: Excel! Of het nu een beoordelingsdocument, een analyse of een planning is, we zijn er dagelijks mee bezig.

Daarom gaan wij in dit project aan de slag om de belangrijkste onderdelen en vaardigheden voor inkopers in Excel te onderzoeken, onszelf aan te leren en over te brengen aan onze collega's. Zo zorgen we dat onze collega's goed uitgerust aan de slag gaan voor een opdrachtgever. Bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan het opstellen en verbeteren van formats, maar ook door minder tijd kwijt te zijn aan Excel bij een inkooptraject. Zo houden zij meer tijd over voor de belangrijkste werkzaamheden!

Wilt u hier meer over weten? Mail dan naar Tim Bothof.

Tim@In2Talent.nl
Artificial Intelligence Ai

Kunstmatige Intelligentie

In het bedrijfsleven komt kunstmatige intelligentie steeds vaker voor, zo ook binnen het inkoop vak. Momenteel staat kunstmatige intelligentie nog in de kinderschoenen, maar de technologie ontwikkeld aanzienlijk. Wij zijn als projectgroep van mening dat het belangrijk is om als organisatie de waarde in te zien van innovaties en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Maar hoe en waar kan kunstmatige intelligentie ondersteunend zijn bij inkoop? Met dit project wordt een handboek gecreëerd die gebruikt kan worden bij het implementeren van machine learning binnen contractmanagement. Dit gaan we bereiken door in gesprek te gaan met experts uit de praktijk en het bundelen van best practices.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Tibeau Kramer.

Tibeau@In2Talent.nl