Co-innovatie, samen op weg naar succes

Samen op weg naar succes

In 2021 hebben wij met dit leuke team enorm veel kennis opgedaan op het gebied van co-innovatie. Dit hebben wij gedaan door mensen uit het werkveld te interviewen en diep in de literatuur te duiken. Door deze combinatie van praktijkervaring en theorie zijn wij in staat om meer innovatie en waarde samen met je leveranciers te creëren. Dit kan op het gebied van nieuwe producten, processen of businessmodellen. Op welke manier jij ook meer innovatie en waarde kan toevoegen kun je lezen in dit artikel.

Tijdens ons onderzoek zijn we erachter gekomen dat er 7 bouwstenen essentieel zijn voor een succesvol co-innovatie traject. Hieronder beschrijven we deze 7 bouwstenen:

1. Perspectieven en interesses delen

Het is niet haalbaar om met elk bedrijf een samenwerking te starten. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de branche waarin men fungeert. Ook de bedrijfscultuur en blik op de toekomst zijn belangrijk om mee te wegen in de beslissing of een bedrijf een co-innovatie traject wil starten. Indien de missie en visie van alle bedrijven waarmee je in een co-innovatie traject wilt starten een overeenkomstige blik op de toekomst biedt, is het raadzaam nog een stap dieper te gaan. Als je met een bedrijf een co-innovatie traject in wil stappen, is het raadzaam om naar elkaars Technology Roadmap te kijken en hierin overeenkomsten en aanvullingen te vinden. In een Technology Roadmap schetsen bedrijven een plan hoe korte- en lange termijn doelen bereikt moeten worden en welke technologieën daarvoor nodig zijn. De Technology Roadmap zorgt het ervoor dat de perspectieven van alle bedrijven in het co-innovatie proces op één lijn liggen, wat resulteert in een betere samenwerking

”De tijd die het kost om elkaar beter te leren kennen en afspraken te maken is het 100% waard. Al die concreet beschreven afspraken in het begin resulteren in een betere business case. Hoe sneller de doorlooptijd hoe meer geld het kan opleveren voor beide partijen.”

2. Relatiespectrum

Een essentieel onderdeel van het co-innovatieproces is de coördinatie om kennis en competenties van ‘sub-suppliers’, de ‘supplier’ en de ‘customer’ samen te brengen. Hiervoor is het belangrijk om te bepalen op welke manier je samen wil werken met alle partijen. Om het type relatie te bepalen is het van belang om rekening te houden met: de kenmerken van de markt, persoonlijke voorkeuren en attitudes, maar ook het belang van de aankoop voor de klant is bepalend te noemen voor de vraag waar een relatie uitkomt in het relatiespectrum. In het relatiespectrum zijn drie verschillende typen relaties te identificeren:

Transactionele relatie

In deze vorm van samenwerken vormt de transactie de kern. Het doel van de uitwisseling is om voor een goede prijs en een betrouwbare levering een eenvoudig product te verkrijgen. De samenwerking is vooral gericht op het uitwisselen van mensen, producten, diensten of informatie en is regelmatig ook geautomatiseerd.

Functionele relatie

In een functionele relatie neemt een partner een bedrijfsfunctie van een andere partij over. Deze samenwerkingsvorm is ook wel bekend als uitbesteden.

Waarde toevoegende relatie

Een waarde toevoegende relatie ontstaat als partijen erkennen dat ze vernieuwingen niet alleen kunnen realiseren. Met een waarde toevoegende relatie delen alle partijen in verregaande mate hun kennis en vaardigheden. Alleen in dit type relatie is een co-innovatie traject mogelijk.

3. Bedrijfsstructuren

Wanneer het doel en de relatie goed zit is het tijd om een juiste organisatiestructuur op te zetten. Een juiste structuur draagt bij aan het creëren van een veilige omgeving voor kennisdeling en bevordert de innovatieve cultuur door duidelijke afspraken te maken over de rollen en inbreng van beide partijen. Dit kan in de vorm van contractuele afspraken in een samenwerking of er kan door beide partijen een nieuwe organisatie worden opgericht in een joint-venture. Een joint-venture heeft als voordeel dat het een autonome organisatie is, los van de oorspronkelijke organisatie. Deze autonomie kan ervoor zorgen dat de strategieën en visies van de verschillende organisaties écht opnieuw worden gedefinieerd en dat er commitment is op de nieuwe visie en strategie van de nieuwe innovatieve organisatie.

Om tot zo een organisatie te komen gaan beide organisaties door verschillende fases. Het is belangrijk dat zij separaat bepalen wat zij willen investeren en wat zij eruit willen halen. Hierna kan er een gezamenlijke strategie worden bepaald om vervolgens de meest passende organisatievorm te kiezen

4. Procesgericht werken

Co-innovatie doe je samen en niet alleen! Samen met de leverancier kun je waarde gaan toevoegen aan het proces. Niet de concurrentie maar het proces wordt interessant. Dat is een belangrijk gezegde en daar is een andere gedachtegang voor nodig.

Het proces hoeft geen specifiek doel te hebben, een open einde is prima. Je kan op twee verschillende manieren samenwerken, namelijk een productgerichte of een procesgerichte samenwerking. Een productgerichte samenwerking zoekt naar effectiviteit door de ketenintegratie. De procesgerichte samenwerking wil door middel van samen te werken de effectiviteit verhogen.

Bij een procesgerichte samenwerking werk je met wederzijds vertrouwen, commitment en is er sprake van gelijkheid van beide partijen. Het vergroten van de effectiviteit is de reden voor de samenwerking.

‘’Pas wanneer er sprake is van gelijke afhankelijkheid kun je over co-innovatie spreken’’

5. Aanvullende middelen en capaciteiten personeel

De kennis van je personeel is, volgens de knowledge-creating theorie, één van de meest waardevolle middelen als bedrijf om competitieve voordelen te behouden. Personeel dat gefocust is op het innoveren van producten zal constant andere bedrijven in de gaten moeten houden om te ontdekken of een bedrijf beschikt over aanvullende capaciteiten. De combinatie van een hoge mate van interne volwassenheid én het vermogen om met anderen bedrijven te integreren zorgt ervoor dat de innovatieve prestaties enorm vergroot worden. Ook kunnen aanvullende middelen, zoals machines of software, er voornamelijk in de ontwikkelingsfase voor zorgen dat ideeën sneller worden omgezet in concepten. Een niet onbelangrijk bijkomend voordeel is dat de samenwerking met bedrijven met aanvullende middelen en capaciteit de mogelijkheid biedt om de samen gecreëerde producten en/of diensten in een breder portfolio van klanten te verkopen.

6. Creëren van een veilige werkomgeving

Sociale Innovatie gaat over het creëren van een omgeving waarin veiligheid centraal staat en het vermogen om nieuwe kennis op te nemen. Ondanks dat Sociale Innovatie voor het grootste deel bijdraagt aan het (co-)innovatiesucces, focussen bedrijven zich toch nog vooral op technologische innovatie zoals product- en procesontwikkelingen en veranderingen in de markt.

Voorbeelden die een bijdrage leveren aan sociale innovatie zijn onder andere het werken in zelfsturende teams, flexibel en slimmer werken en werktijd die medewerkers naar eigen inzicht mogen invullen. Organisaties die sociale innovatie serieus nemen, hebben een innovatievermogen dat 31% hoger is dan gemiddeld. Om de slagingskans van innovatie te vergroten, zullen organisaties verandermanagement hoog op de agenda moeten zetten.

7. Visueel maken

Op het moment dat bedrijven een gemeenschappelijke visie hebben en de technology roadmap op elkaar is afgestemd, is de basis aanwezig om praktische diepgang met elkaar op te zoeken. Relaties moeten een basis hebben waarin meetings of workshops georganiseerd worden en waarin deelnemers de mogelijkheid krijgen om hun kennis te visualiseren en te experimenteren. Hierdoor kan er een dialoog worden gevoerd over tastbare producten, waardoor deelnemers vanuit hun verschillende invalshoeken en specialisme het product kunnen optimaliseren. Zo kan er meer samenwerkend en oplossingsgericht te werk worden gegaan.

Solliciteer direct

Wil je groeien als professional én persoon in een jong, leergierig en enthousiast team? Wil je ontdekken wat het best bij jouw past door verschillende dingen te proberen en ervaren? Solliciteer dan nu bij In2Talent!