5 vooroordelen over inkopers

Inkoop is een vakgebied dat zich in een rap tempo ontwikkelt. Waar inkoop vroeger vooral gefocust was op kostenreductie, ligt de focus nu veel meer op de toegevoegde waarde voor de business. Inkopers krijgen steeds meer de ruimte om als professionals hun bijdrage te leveren. Moderne inkopers zijn innovatief, betrokken en professioneel. Het beeld van de traditionele inkoper die elke euro maar probeert te besparen is echter nog lang niet uit een ieders geheugen verdwenen. In dit artikel worden de 5 vooroordelen over inkopers op een rijtje gezet.

1. “Inkopers zijn stoffige figuren die ergens in een kamertje zitten”

Een vooroordeel dat vaak voorbij komt is dat inkopers stoffige mensen zouden zijn die ergens in de kelder in een kamertje zitten. Niets is minder waar. De tijd waarin inkopers afgezonderd van de organisatie hun werk deden, ligt ver in het verleden. Inkopers zijn inmiddels een integraal onderdeel van de organisatie en werken ook op strategisch niveau mee. Daarnaast is van stoffige types ook geen sprake meer. Steeds meer jong talent kiest bewust voor het inkoopvak en brengt een frisse blik met zich mee.

2. “Inkopers bestellen alleen maar”

Dat bestellen een onderdeel van inkoop is willen wij niet ontkennen, maar het is zeker niet het enige wat een inkoper doet. Dit komt ook naar voren in het inkoopproces van Van Weele. Dit proces wordt zowel binnen de Publieke als de Private sector gebruikt. Dit model bestaat uit de stappen specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en nazorg. Hier is dus heel duidelijk te zien dat bestellen maar een onderdeel van het inkoopproces is. Ook deze stappen maken een ontwikkeling door. Zo zijn bewaken en nazorg ontwikkelt tot managen en evalueren. Waar de traditionele inkoper vaak enkel op operationeel niveau acteerde, wordt inkoop nu op tactisch en strategisch niveau betrokken.

3. “Inkopers zijn er om de laagste prijs uit te onderhandelen”

Zoals eerder gezegd stond inkoop vaak bekend om het kostenbesparende karakter. Nu willen wij niet beweren dat we daar niet goed in zijn, want dat zijn we wel, maar we doen meer. Ja, we willen de beste deal voor de beste prijs, maar niet ten koste van alles. Er wordt naast de prijs bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de kwaliteit, duurzaamheid, maatschappelijke invloed.

4. “Inkopers zijn de politieagenten voor de leveranciers”

Binnen een organisatie is het belangrijk dat er gecheckt of leveranciers hun afspraken nakomen. Zeker door de opkomst van contractmanagement als gewaardeerd vakgebied wordt hier op een positieve manier invulling aan gegeven. Inkopers en contractmanagers staan naast leveranciers met de neuzen dezelfde kant op. In plaats van dat de focus ligt op of de leverancier zijn afspraken wel nakomt, wordt er gefocust op behoefte. Welke behoefte heeft de klant? Past het contract nog bij deze behoefte? Hoe kunnen we het contract zo flexibel maken dat het aan de behoefte blijft voldoen? Dit zijn vragen die tegenwoordig centraal staan in het contract- en leveranciersmanagement.

5.“Inkopers wijzen je altijd op wat niet mag”

Inkopers staan ook wel bekend als mensen die vertellen wat er wel, maar ook vooral wat er niet mag. De traditionele inkoper heeft soms nog steeds de neiging zich te focussen op wat er niet mogelijk is. Gelukkig kijkt de moderne inkoper naar wat er wel kan en onderzoekt manieren om dit te bereiken.

Bedenk hierbij altijd dat de inkoper niet tegenover je staat, maar naast je.

Wij zijn er van overtuigd dat de nieuwe generatie inkopers ervoor zal zorgen dat deze vooroordelen straks verleden tijd zijn.

Solliciteer direct

Wil je groeien als professional én persoon in een jong, leergierig en enthousiast team? Wil je ontdekken wat het best bij jouw past door verschillende dingen te proberen en ervaren? Solliciteer dan nu bij In2Talent!