Het verband tussen inkoop, Social Return en de serie Suits

Onlangs hebben wij binnen In2Talent een workshop gehad van Loran Kuijpers met betrekking tot Social Return en het toepassen van Social Return als organisatie. Ik werd zelf erg enthousiast van deze workshop, omdat er in mijn ogen nog veel kansen liggen voor organisaties om een bijdrage te leveren aan Social Return en daarmee aan de maatschappij.

Social Return bij aanbestedingen

Tijdens de workshop werd besproken op welke wijze Social Return in aanbestedingen meegenomen kan worden, maar ook op welke wijze opdrachtnemers op Social Return in kunnen spelen.

In de praktijk komt het nog voor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers het ‘lastig’ vinden om invulling te geven aan Social Return. Dit komt onder andere doordat in veel gevallen nog de eis wordt gehanteerd waarbij een bepaald percentage (5% geldt als streefpercentage) van bijvoorbeeld de loonsom van een opdracht aangewend dient te worden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Maar wat als blijkt dat het voor opdrachtgevers lastig is om deze eis in een aanbesteding te verwerken? Of dat een opdrachtnemer moeite ervaart met het vinden van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt?

De grote vraag hierbij is wat mij betreft: wat kunnen wij doen op het moment dat wij denken dat we geen keuze hebben of dat wij denken dat er geen andere opties zijn?

Suits

Ik kijk zelf graag naar Suits. Zo graag zelfs, dat ik de serie nu al twee keer ‘uitgespeeld’ heb. Suits gaat over een advocatenkantoor waarin anders denken gevraagd wordt om rechtszaken te kunnen voorkomen of om rechtszaken te winnen. De onderstaande quote is afkomstig uit Suits en is mij eigenlijk vanaf moment één bijgebleven. Deze quote werd gebruikt door de advocaat Harvey Specter op het moment dat zijn stagiair Mike Ross aangaf op een bepaalde manier gehandeld te hebben, omdat hij dacht geen keuze te hebben.

Voor mijn gevoel kan deze quote en eigenlijk deze manier van denken ook prima gebruikt worden binnen het vak als consultant en bij het toepassen van Social Return. Want wat doe je op het moment dat je denkt dat je geen keuze hebt of dat je denkt dat er geen andere opties zijn? Laat je het dan voor wat het is of ga je op zoek naar 1 van de 146 andere opties?

Anders denken

Loran Kuijpers vertelde tijdens de workshop dat zijn voormalig werkgever (de Gemeente Utrecht) de volgende eis in haar aanbestedingsdocumenten gebruikt bij het toepassen van Social Return:

‘U conformeert zich aan alle verplichtingen die voortvloeien uit het document ‘Handleiding Social Return’. Voor deze opdracht zal een inzet van minimaal 5% van de gerealiseerde opdrachtwaarde van toepassing zijn.’

Deze eis wordt gebruikt in combinatie met de bouwblokkenmethode. De bouwblokkenmethode maakt het voor opdrachtnemers makkelijker om op verschillende manieren aan minimaal 5% van de gerealiseerde opdrachtwaarde te komen, waarbij de volgende punten van toepassing zijn:

– Geen boeteclausule.
– Geen plan van aanpak (PvA) in de wensen.
– Een dialoog met de opdrachtnemer na de gunning.
– Plan om invulling te geven aan de eis ter goedkeuring voorleggen aan opdrachtgever.
– Achteraf de controle door de opdrachtgever of de door opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden daadwerkelijk plaats hebben gevonden.

Door middel van deze eis en de bouwblokkenmethode valt er op vele manieren invulling te geven aan Social Return. Een aantal voorbeelden uit de praktijk zijn:

– Een opdrachtnemer die voor een aanneem klus bruggetjes laat bouwen door een bedrijf dat werkt met jongeren die uitgevallen zijn op school en ze daarmee een praktijkopleiding geeft.
– Een opdrachtnemer uit de ICT sector die samenwerkt met een ICT bedrijf dat mensen met autisme in dienst heeft.
– Een opdrachtnemer die een skatebaan heeft aangelegd voor jongeren in een achterstandswijk.
– Een opdrachtnemer die de glasbewassing laat doen door een stichting die opgericht is om jongeren die kort of langdurig werkloos zijn of anderszins op te grote afstand van de arbeidsmarkt staan, zo snel mogelijk weer bij het arbeidsproces te betrekken.
– Een opdrachtnemer uit de bouwindustrie die een weg heeft aangelegd bij een zorginstelling.

Door middel van het toepassen van deze eis in combinatie met de bouwblokkenmethode is het voor opdrachtgevers en opdrachtnemers dus mogelijk om op een creatieve manier invulling te geven aan Social Return. Daarnaast is het hierdoor dus ook mogelijk om met tientallen verschillende opties te komen en om als opdrachtgever en opdrachtnemer een positieve invloed uit te oefenen op de maatschappij. Dus waar wachten we nog op? Hoe mooi zou het zijn om een vergelijkbaar effect te creëren als in het volgende filmpje te zien is?

Door: Bas Willems

Solliciteer direct

Wil je groeien als professional én persoon in een jong, leergierig en enthousiast team? Wil je ontdekken wat het best bij jouw past door verschillende dingen te proberen en ervaren? Solliciteer dan nu bij In2Talent!